کتابخانه عاشقانه های بیرجند

Just my lovers

ashganeha2 کتابخانه عاشقانه های بیرجندashganeha2

Welcome-text-4.jpg

عشق یعنی با تو گشتن هم کلام / عشق یعنی انتظار یک سلام
 عشق یعنی دستهای رو به دوست / عشق یعنی مرگ در راهت نکوست
 عشق یعنی شاخه ای گل در سبد / عشق یعنی دل سپردن تا ابد

love-image-59.jpg 

l=love

HD-Wallpapers-14081948.jpg

mahdi

mehdi-IMG-20160108-212538.jpg

love you

toptoop.irلوگوی اسم عاطفه.jpg

۱ ۲ ۳ . . . ۳۹ ۴۰ ۴۱
تا عشق تو آمد در قلبم، تو رفتی ، تا آمدم بگویم نرو ،رفته بودی ، تا خواستم فراموشت کنم خودم را فراموش کردم
Designed By Erfan Powered by Bayan