Welcome-text-4.jpg

عشق یعنی با تو گشتن هم کلام / عشق یعنی انتظار یک سلام
 عشق یعنی دستهای رو به دوست / عشق یعنی مرگ در راهت نکوست
 عشق یعنی شاخه ای گل در سبد / عشق یعنی دل سپردن تا ابد